0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Zakres działalności – Kancelaria Radcy Prawnego
Grudzień 11, 2018

Zakres działalności

Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak również innych podmiotów, np. spółek prawa handlowego, fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń, organów administracji publicznej i innych.

 

Radca prawny jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego posiada uprawnienia do reprezentowania swoich Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami administracji publicznej.

Mec. M. Pieróg świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

 1. prawo cywilne,
 2. prawo karne,
 3. prawo wykroczeń,
 4. prawo gospodarcze,
 5. prawo handlowe,
 6. prawo pracy,
 7. prawo rodzinne,
 8. prawo administracyjne,
 9. prawo autorskie,
 10. windykacja należności,
 11. prawo budowlane,
 12. postępowanie egzekucyjne, a także w innych dziedzinach prawa.