0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Zasady współpracy – Kancelaria Radcy Prawnego
Grudzień 13, 2018

Zasady współpracy

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i innych podmiotów funkcjonujących w przestrzeni prawnej.

Udzielanie pomocy prawnej odbywa się z zachowaniem zasad szczególnej staranności, a podstawowym obowiązkiem radcy prawnego jest zachowanie w tajemnicy informacji, o których powziął wiedzę w związku ze świadczeniem pomocy prawnej.

Priorytetem Kancelarii jest natomiast zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Klientów, a także podejmowanie fachowych działań w obronie interesów Klienta połączonych z wysokowyspecjalizowaną wiedzą profesjonalnego pełnomocnika.

Kancelaria przewiduje kilka możliwości rozliczania wynagrodzenia za świadczone usługi prawne:

  1. wynagrodzenie godzinowe – ustalane jest każdorazowo z Klientem jeszcze przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wynagrodzenie obejmuje niezbędny i rzeczywisty czas pracy wykonany przez radcę prawnego,
  2. miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe – stanowi element tzw. stałej obsługi prawnej związanej ze stałym świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klienta; jest to atrakcyjne rozwiązanie dla osób i podmiotów, którzy wymagają od radcy prawnego dyspozycyjności i ciągłego dbania o prawne aspekty prowadzonej działalności,
  3. wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane jest w sytuacji ustalenia z Klientem wynagrodzenia za całość prowadzonej sprawy, z uwzględnieniem stopnia jej skomplikowania, niezbędnego nakładu pracy pełnomocnika i przewidywanej długości trwania postępowania.

Każdorazowo wynagrodzenie uzgadniane jest indywidualnie z Klientem.