0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Prawo karne – Kancelaria Radcy Prawnego
Grudzień 13, 2018

Prawo karne

W nagłych przypadkach (np. zatrzymanie osoby, skierowanie
do sądu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego
w postaci tymczasowego aresztowania) proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 509 870 759, z uwagi na konieczność niezwłocznego podjęcia czynności mających
na celu obronę praw podejrzanego.

Mecenas Michał Pieróg świadczy pomoc prawną zarówno jako obrońca w postępowaniu karnym, jak i pełnomocnik.

R. pr. M. Pieróg posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa karnego, które zdobył podczas aplikacji oraz w trakcie pełnienia służby w jednostce polskich służb specjalnych. Tym samym posiada szeroką wiedzę merytoryczną związaną z dotychczas wykonywanymi obowiązkami śledczego, dotyczącymi ścigania sprawców przestępstw, szczególnie przestępczości zorganizowanej, gospodarczej, międzynarodowej, czy też korupcyjnej.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa karnego, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego jak również wykonawczego.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w takich sprawach jak m.in.:

  1. jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków,
  2. wypadki drogowe (pomoc sprawcom i pokrzywdzonym),
  3. pomówienia, zniesławienia,
  4. rozboje,
  5. zabójstwa,
  6. oszustwa,
  7. przestępstwa przeciwko wolności seksualnej,
  8. przestępczość gospodarcza,
  9. czyny z Kodeksu karnego skarbowego,
  10. wykroczenia i wiele innych.