0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Prawo gospodarcze – Kancelaria Radcy Prawnego
Grudzień 13, 2018

Prawo gospodarcze

Radca prawny M. Pieróg posiada duże, wieloletnie doświadczenie związane z obsługą prawną przedsiębiorców. W trakcie swojej kariery zawodowej i odbywania aplikacji, obsługiwał spółki prawa handlowego, w tym międzynarodowe koncerny, jak również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

   

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, niezależnie od prawnej formy wykonywania działalności gospodarczej,
jak również na rzecz innych podmiotów w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, czy też handlowego.

Kancelaria zajmuje się:

  1. stałą lub doraźną obsługą prawną przedsiębiorców,
  2. reprezentowaniem Klienta na wszystkich etapach sporów,
  3. kompleksowym świadczeniem doradztwa prawnego np. w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, podatkowego, ochrony środowiska, prawa administracyjnego, prawa spółek handlowych, prawa karnego,
  4. prowadzeniem szkoleń,
  5. przygotowywaniem opinii prawnych, opiniowaniem i sporządzaniem projektów umów, a także czynnym udziałem w procesach inwestycyjnych oraz negocjacjach,
  6. reprezentowaniem Klienta w sprawach upadłościowych, restrukturyzacyjnych, zarówno jako wierzyciela, jak i dłużnika,
  7. prowadzeniem spraw sądowych, np. o zapłatę i windykacją należności.