0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Prawo cywilne – Kancelaria Radcy Prawnego
Grudzień 13, 2018

Prawo cywilne

Mecenas Michał Pieróg posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, jak również prawa pracy, które nabył w trakcie aplikacji odbywanej w renomowanej szczecińskiej kancelarii.

 

Pomoc prawna świadczona jest nie tylko na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego, ale również na etapie pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, udziału w negocjacjach, sporządzaniu i opiniowaniu projektów umów, udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych.

Kancelaria oferuje udział w sprawach dotyczących m.in.:

  1. prawa własności (np. zasiedzenie, służebność, zniesienie współwłasności, eksmisja, sprawy toczące się przed sądami wieczystosięgowymi),
  2. prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, dział spadku),
  3. sporów z przedsiębiorcami (np. kredyty frankowe, nieuczciwe praktyki),
  4. odszkodowań za szkody powstałe np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, wydania przez organ władzy publicznej bezprawnej decyzji,
  5. naruszenia dóbr osobistych,
  6. nienależytego wykonania umowy,
  7. sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcami,
  8. sporów z organami rentowymi (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).