0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Prawo rodzinne – Kancelaria Radcy Prawnego
Grudzień 13, 2018

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowią szczególny rodzaj spraw z uwagi na istotę sporów jakie toczą się przed sądami powszechnymi. Ta świadomość wymaga indywidualnego podejścia dostosowanego do potrzeb Klienta.

   

Kancelaria oferuje prowadzenie spraw, w szczególności w poniższym zakresie z naciskiem na podejmowanie prób ugodowego zakończenia sporu.

Mecenas Michał Pieróg oferuje świadczenie pomocy prawnej, m.in. w sprawach o:

 1. rozwód,
 2. separację,
 3. podział majątku,
 4. ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 5. ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 6. uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej,
 7. ustalenie ojcostwa,
 8. alimenty,
 9. obniżenie i podwyższenie alimentów,
 10. uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 11. ubezwłasnowolnienie oraz wiele innych.

Z uwagi na specyficzny charakter spraw rodzinnych, Kancelaria przejmuje na siebie całość obowiązków związanych z prowadzeniem sprawy
i reprezentowaniem Klienta, tym samym zabezpieczając prawnie chronione interesy reprezentowanej strony.