0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Kancelaria Radcy Prawnego – mecenas MICHAŁ PIERÓG
 

mecenas michał pieróg

mecenas Michał Pieróg

Michał Pieróg ukończył z wyróżnieniem aplikację przy OIRP w Szczecinie, wieloletni prowadzący zajęcia z Postępowania karnego
i Prawa karnego skarbowego na Wydziale Prawa i Administracji US oraz słuchacz stacjonarnych studiów doktoranckich
w dziedzinie nauk prawnych. Wielokrotnie wyróżniany wśród najlepszych studentów i doktorantów. Autor kilkunastu publikacji
w monografiach i czasopismach naukowych. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym o charakterze międzynarodowym. Były śledczy służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, w szczególności przestępczości zorganizowanej o charakterze gospodarczym i międzynarodowym.
Go to Prawo karne

Prawo karne

Reprezentowanie klientów jako obrońca oraz pełnomocnik przed sądami karnymi i organami ścigania.

Go to Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, reprezentowanie przed sądami w sporach cywilnych.

Go to Prawo cywilne

Prawo cywilne

Rozwiązywanie sporów na etapie sądowym i pozasądowym w sprawach cywilnych, np. spadki, darowizny, prawo własności.

Go to Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Reprezentowanie stron w sprawach o alimenty, rozwód, ustalenie kontaktów, miejsca pobytu dziecka, ubezwłasnowolnienie.

Zasady współpracy

Zakres działalności

"Nihil consensui tam contrarium est, quam vis atque metus"

Mec. Pieróg posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmował się obsługą przedsiębiorców, w tym o charakterze międzynarodowym.

Posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego, nabyte w związku z pełnieniem służby jako śledczy jednej ze służb specjalnych państwa polskiego.

Autor kilkunastu publikacji naukowych, wieloletni stypendysta wyróżniany wśród najlepszych studentów i doktorantów.

Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim.

Siedziba kancelarii